Selecteer een pagina

Margriet Monks

Privacyverklaring

Op zoek naar een unieke kaart of boek?
Check mijn webshop

Margriet Monks – KvK 69440166 – verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres
​- Bedrijfsnaam/Organisatie (optioneel)
​- Telefoonnummer (optioneel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via margrietmonks.nl@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben.
Margriet Monks verwerkt uw persoonsgegevens, alleen voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Margriet Monks verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verder worden uw gegevens nergens voor gebruikt.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding –

Margriet Monks zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (niet langer dan 7 jaar).

In kaart brengen websitebezoek.
Margriet Monks gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U hebt het recht op inzage van jouw persoonlijke gegevens.
U mag bezwaar maken op het verwerken van jouw gegevens.
U hebt het recht om het verwerkingsproces van je gegevens in te trekken.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar margrietmonks.nl@gmail.com. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Margriet Monks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

margrietmonks.nl@gmail.com

Kuychi Niños del Arco Iris

Met uw aankoop steunt u ook Stichting Kuychi

 

St. Kuychi dag 2018 met v.l.n.r. Susy Caballero, Margriet Monks, Helena van Engelen